Menü
Kontaktandmed Soovinimekiri Otsing
Mutter küsst Kind

Andmekaitseteatis

Käesolevaga teavitame teid isikuandmete töötlemisest seoses meie veebilehe külastamisega.

Vastutav töötleja

Veebilehe vastutav töötleja on Queisser Pharma GmbH & Co. KG (Schleswiger Str. 74, 24941 Flensburg). Täiendavat teavet meie ettevõtte ja vastutavate isikute kohta leiate Jäljendi.

Milliseid andmeid töötleme?

Andmete töötlemise õiguslik alus
Meie veebilehe ja sellega seotud teenuste kättesaadavaks tegemiseks töötleme isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

 • nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a)
 • lepingute täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b)
 • õigustatud huvi alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f)
 • seadusjärgse kohustuse täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c)
  Seoses töötlemisega kasutatakse vastavaid mõisteid, mis võimaldab teil liigitada isikuandmete töötlemise aluseid.

Kui isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel, siis on teil õigus nõusolek meie suhtes igal ajal tulevikku suunatult tühistada.

Kui andmeid töödeldakse õigustatud huvi alusel, siis on teil andmesubjektina õigus, arvestades isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 sätteid, vaidlustada teid puudutavate isikuandmete töötlemine.

Juurdepääsuandmed
Veebilehtede külastamisel töödeldakse isikuandmeid veebilehe sisu kuvamise eesmärgil teie lõppseadmes.

Veebilehtede kuvamiseks teie brauseris töödeldakse teie poolt kasutatava lõppseadme IP-aadressi ja lisaks muud lõppseadme brauseri kaudu saadud teavet. 

Andmekaitseseaduse alusel oleme kohustatud tagama meie IT-süsteemidega töödeldud isikuandmete konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse. 

Sel eesmärgil ja neist huvidest tulenevalt salvestatakse õigustatud huvi alusel serveri logifailidesse järgmised andmed:

 • IP-aadress, millelt külastus tehti (maksimaalselt 7 päeva)
 • kasutatav operatsioonisüsteem
 • brauseri versioon
 • allalaaditud faili nimi
 • külastuse kuupäev ja kellaaeg
 • edastatud andmete maht
 • päritolu-URL

IP-aadress kustutatakse hiljemalt 7 päeva pärast kõikidest süsteemidest, mida kasutatakse seoses selle veebilehe toimimisega. Siis ei saa me ülejäänud andmete alusel enam luua seost isikuga. 

Andmeid kasutatakse ka selleks, et tuvastada ja parandada vigu veebilehel.

Kontaktivorm
Meie veebilehel on kontaktivorm, mille kaudu saate esitada päringuid meie toodete ja teenuste kohta või võtta ühendust üldistes küsimustes. Kohustuslikud andmed, mis tuleb edastada, on tähistatud kohustuslike väljadena. Muude andmete esitamine on vabatahtlik. 

Kasutame neid andmeid teie päringute töötlemiseks ja teile vastamiseks. Andmetöötlus toimub konkreetsete päringute korral lepingute või eellepinguliste meetmete täitmiseks. Üldiste päringute korral toimub töötlemine õigustatud huvi alusel.

Meie veebilehe kontaktivormi kaudu esitatud päringuid töödeldakse neile vastamiseks elektrooniliselt. Antud kontekstis võib teie saadetud vormi sisu saada teatavaks teistele inimestele või osakondadele ja vajadusel kolmandatele isikutele.

Vormi andmete edastamine internetis toimub krüptitud ühenduste kaudu.

Uudiskiri 
Võite meie veebilehelt tellida ka e-posti-uudiskirja. Selleks vajame põhimõtteliselt ainult teie e-posti aadressi. Võite lisada täiendavat teavet, nt tiitel ja nimi. See on vabatahtlik. 

Võite meie uudiskirja tellimuse igal ajal tühistada. Igas e-posti-uudiskirjas on link tellimusest loobumiseks.

Meie uudiskirjasaadetiste populaarsuse analüüsimiseks ja optimeerimiseks salvestame e-kirjade avamise ja linkidele klõpsamise. Hinnangute andmine toimub anonüümselt. Nii näeme näiteks ainult seda, mitu protsenti uudiskirja saajatest e-kirja avab või lingile klõpsab. Kasutusanalüüs toimub õigustatud huvi alusel. Te võite selle analüüsi keelata, kui loobute uudiskirja tellimusest.

Google’i veebifondid
See veebileht kasutab niinimetatud Google’i veebifonte. Google’i serveritest laaditakse alla vastavad kirjatüübid, et tagada veebilehe parem kujundus. Andmete töötlemine toimub õigustatud huvi alusel, kusjuures meie huvi on veebilehe atraktiivne teostus. 

Nimetatud kirjatüübid laaditakse alla Google’i serveritest, mis asuvad reeglina USAs. Google tagab piisava andmekaitse taseme (Privacy Shield).

YouTube’i ja muu videosisu kasutamine
Meie veebileht sisaldab niinimetatud kolmandate teenusepakkujate videosisu, nt YouTube. YouTube on Google Ireland Limited poolt pakutavad teenus. YouTube’i videote külastamisel luuakse ühendus USAs asuva Google’i serveriga. Google’i serveritest pärinevate isikuandmete töötlemisest teostab Google. Sellega seoses viitame Google’i andmekaitseteatisele: https://policies.google.com/privacy

Andmete töötlemine toimub õigustatud huvi alusel, kusjuures meie huvi on videovormis teabesisu integreerimine meie veebilehega.

Google tagab piisava andmekaitse taseme andmete töötlemiseks USAs (Privacy Shield).

Toodete hindamise funktsioonid
Kui olete meilt tellinud toote näidise, siis saadame teile mõne aja möödudes e-kirja, milles palume teid anda tootele hinnang. Kasutame selleks teenust „Trustpilot“. Trustpilot on Taanist pakutav teenus ja see on seotud Euroopa Liidu andmekaitseõigusega.

Võime pakkuda välja ka võimaluse hinnata meie tooteid otse veebilehel. Hindamisel palutakse lisada nimi. Võime avaldada hinnangu meie veebilehel. Hinnangu avaldamise korral teavitatakse teid sellest. Andmete töötlemise seoses hindamisfunktsiooniga toimub õigustatud huvi alusel.

Pinteresti nupu kasutamine
Pakume veebilehel kasutajatele võimalust jagada meediasisu teenuse „Pinterest“ kaudu. Pinteresti sisselogimine toimub niinimetatud „Kahe klõpsu lahendusega“. See tähendab, et kui kasutaja klõpsab nimetatud Pinteresti nupuga („Button“) nt mõnele pildile, siis kõigepealt luuakse ühendus Pinteresti serveriga (USAs). Alles siis saab „Pin it“ funktsiooniga luua ühenduse Pinterestiga.

Küpsised
Meie veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse brauseri kaudu teie lõppseadmesse. Küpsised on vajalikud meie veebilehe paremaks toimimiseks. 

Kasutame niinimetatud seansiküpsised, mille teie brauser vahetult pärast veebilehe külastuse lõppu automaatselt kustutab.

Muudeks funktsioonideks kasutame ka niinimetatud püsivaid küpsiseid, mida ei kustutata automaatselt pärast meie veebilehe sulgemist.

Teil on võimalus brauseri vastavate seadistuse abil küpsised keelata. Juhime tähelepanu, et sellisel juhul on meie veebilehe kasutamine võimalik ainult piiratud ulatuses. Küpsiste kaudu ei installita ega käivitata teie arvutis mingisuguseid programme ega muid rakendusi.

Tehniliselt tingimata vajalike küpsiste („Nõutavad küpsised“) kasutamine toimub õigustatud huvi alusel. Meie huvi on veebilehe funktsionaalne toimimine. Muud küpsised toimivad ainult siis, kui olete eelnevat andnud nõusoleku nende kasutamiseks.

Nõutavad küpsised
Kasutame küpsiseid niinimetatud seansi juhtimiseks. Brauser kustutab need küpsised pärast meie veebilehe külastuse lõpetamist automaatselt.

Küpsiseid kasutatakse ka teie teavitamiseks küpsiste kohta ja nõusoleku andmise võimaldamiseks. Sama kehtib ka siis, kui olete teinud oma valiku küpsiste eelistuste osas.

Meie veebilehel on teil võimalus salvestada tooted soovinimekirja. Selle võimaldamiseks kasutame küpsiseid.

Mõnes kohas kasutame veebilehel niinimetatud hüpikaknaid, et teavitada teid toodetest või uudiskirjast. Kasutame küpsiseid ka nende kuvamise juhtimiseks ja eelkõige selleks, et teil oleks võimalus hüpikakende kuvamine keelata.

Niipea, kui valite Pinteresti nupu ja aktiveerite valiku „Pin It“, salvestab küpsis selle eelistuse.

Muud küpsised
Juhised muude küpsiste kohta, mida kasutatakse teie nõusolekul, leiate käesoleva andmekaitseteatise täiendavatest selgitustest. Kui edaspidi mainitakse küpsiste kasutamist, toimub see nõusoleku alusel, mille annate meie veebilehe külastamisel. Kui te nõusolekut ei anna, siis nimetatud küpsiseid ei salvestata ja nendega seotud kolmandast isikust teenusepakkuja teenuseid ei aktiveerita.

Veebianalüüs
See veebileht kasutab veebianalüüsi tööriistana Google Ireland Limited pakutavat Google Analyticsi teenust. Eesmärk on veebilehe vajaduspõhine kujundamine, mis toimub õigustatud huvi alusel. Lisaks võimaldab veebianalüüs tuvastada ja kõrvaldada veebilehe vigu, nt katkised lingid. Google Analytics kasutab niinimetatud küpsiseid. Need on tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse ja võimaldavad analüüsida veebilehe teie poolset kasutust. Kasutatakse nn kliendi ID-sid, mille eesmärk on luua pseudonüümiga kasutajaprofiil, millega kasutaja saab külastada veebilehti lauaarvuti ja mobiilse lõppseadme kaudu.

Küpsise loodud teave selle veebilehe teie poolse kasutuse kohta edastatakse tavaliselt Google’i serverisse USAs ja salvestatakse seal. Kui aktiveerite IP anonüümseks muutmise funktsiooni, siis, vastavalt tellimuste töötlemise lepingule Google’iga, lühendab Google teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu riikides enne USAsse edastamist. Ainult erandjuhul edastatakse täielik IP-aadress Google’i serverisse USAs ja lühendatakse seal.

Google on USAs sertifitseeritud vastavalt andmekaitseraamistikule . Google tagab piisava andmekaitse taseme. Sellega seoses oleme sõlminud Google'iga nn ELi standardsed lepinguklauslid. Sellega seoses on Google Ireland Limited sõlminud vastavad ELi standardsed lepinguklauslid isikuandmete edastamiseks kolmandatesse riikidesse.B USA-sse.

Lisaks võite takistada küpsise loodud ja veebilehe teie poolse kasutusega seotud andmete (sh teie IP-aadress) kogumist Google’is ning nende andmete töötlemist Google’i poolt, laadides alla ja installides alljärgnevalt lingilt saadaoleva brauseri pistikprogrammi: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)

Alternatiivsel võite – eriti mobiilse lõppseadmete puhul – takistada oma kasutajaandmete kogumist Google Analyticsi poolt klõpsates alljärgnevale lingile. Paigaldatakse keeldumisküpsis, mis takistab teie andmete kogumist selle veebilehe edaspidistel külastustel: Google Analyticsi inaktiveerimine
Täiendav teave Google Analyticsi kasutustingimuste ja andmekaitseteatise kohta: https://policies.google.com/privacy

Google Adwords, Doubleclick ja muu „jälgimine“
Teie nõusoleku alusel kasutame veebilehel muid Google’i teenuseid, nt Adwords ja Doubleclick, reklaamimaterjalide kuvamiseks meie veebilehel või reklaamikulutuste tasuvuse mõõtmiseks. Sealjuures kasutatakse ka küpsiseid. Täiendavat teavet Google Adsi ja Doubleclicki ning keeldumise („Opt Out“) kohta leiate siia.

Teie nõusoleku alusel kasutame jälgimise meetodit Epro (eprofessional), et analüüsida meie veebilehe kasutamist ka seoses reklaamimeetoditega. Võite jälgimise igal ajal siia inaktiveerige.

Facebooki sotsiaalvõrgustiku pistikprogrammide ja muude Facebooki teenuste kasutamine
Sotsiaalvõrgustiku facebook.com („Facebook“) niinimetatud sotsiaalvõrgustiku pistikprogrammide („Plugins”) kasutamine meie veebilehel toimub teie nõusolekul. Facebooki haldab ettevõte Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Meta Platforms Ireland Limited.

Andmete töötlemine toimub ka USAs. Meta Platforms Ireland Limited'il on oma Ameerika emaettevõtjaga nn ELi standardsed lepinguklauslid, et tagada piisav andmekaitse tase. Viidates Euroopa Kohtu vastavale kohtupraktikale ("Schrems II"), tahaksime juhtida tähelepanu sellele, et põhimõtteliselt ei ole USAs piisavat andmekaitse taset ning eelkõige puuduvad ELi kodanikele piisavad õiguskaitsevõimalused riiklike järelevalvemeetmete eest.

Pistikprogrammid on äratuntavad Facebooki logo järgi (valge „f“ sinisel plaadil või „Pöial püsti“ märk) või on neil täiendav tähistus „Facebook Social Plugin”. Facebooki sotsiaalvõrgustiku pistikprogrammide loendi ja kirjeldused leiate siit: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Kui avate meie interneti veebilehe, mis sisaldab sellist pistikprogrammi, loob teie brauser otseühenduse Facebooki serveritega. Facebook edastab pistikprogrammi sisu ja seotud veebilehe otse teie brauserisse. Meil puudub võimalus mõjutada Facebooki poolt nende pistikprogrammide abil kogutavate andmete ulatust, seega teavitame teid vastavalt meie teadmiste tasemele:
pistikprogrammi aktiveerimisel saab Facebook teavet nende lehtede kohta, mida olete meie veebilehel külastanud. Kui olete Facebooki sisse loginud, saab Facebook külastuse teie Facebooki kasutajakontole omistada. Kui suhtlete läbi pistikprogrammide, näiteks vajutate Like nuppu või lisate kommentaari, edastatakse vastav teave teie brauserist otse Facebooki ja salvestatakse seal. Kui te ei ole Facebooki liige, on siiski võimalus, et Facebook registreerib teie poolt kasutatava brauseri kaudu IP-aadressi ja salvestab selle ning vajadused muud andmed.

Lisaks kasutame vajadusel Facebooki teenuseid, mis võimaldavad käitumuslike andmete kasutamist reklaammaterjali (nt ribareklaamid) optimeeritud kuvamiseks ja reklaamimeetmetele hinnangu andmist.

Lisaks võimaldame mõnel meie veebilehel vajadusel Facebook-Connecti kasutamist.

Rohkem teavet Facebooki sotsiaalvõrgustiku pistikprogrammide ja Facebook Connecti funktsioonide kohta, samuti teavet andmete töötlemise ja kasutamise kohta reklaami eesmärgil leiate Facebooki andmekaitseteatisest: www.facebook.com/about/privacy/

Leiate ka teavet, kuidas piirata või välistada isikuandmete kasutamist reklaami eesmärgil.

Kui olete Facebooki liige ja ei soovi, et Facebook meie veebilehe vahendusel teie kohta andmeid kogub ja seob need teie Facebookis salvestatud liikmeandmetega, siis logige enne meie veebilehe külastamist Facebookist välja.

Facebooki sotsiaalvõrgustiku pistikprogramme on võimalik blokeerida ka brauseris lisandmoodulitega „Facebook Blocker“ või „disconnect“.

Bing“ universaalne sündmuste jälgimine
Kasutame Bingi universaalset sündmuste jälgimise platvormi teie nõusoleku alusel. Täiendavat teavet Bingi Andmete töötlemine kohta universaalse sündmuste jälgimise teenuse kasutamisel leiate siia. Saate selle meetodi keelata siia.

Personaalsete andmete töötlemiseks kasutatavad eesmärkid

Töötleme eelnimetatud andmeid veebilehe haldamiseks ja lepinguliste kohustuste täitmiseks klientide ees või meie õigustatud huvide kaitseks.

Aktiivsest kliendisuhtlusest välja jäävate päringute korral töötleme andmeid turustamise ja reklaami eesmärgil. Te võite oma isikuandmete reklaami eesmärgil kasutamise igal ajal keelata.

Vabatahtlik teabe esitamine

Kui edastate meile vabatahtlikult andmeid, nt vormide täitmisel, ja need ei ole nõutavad meie lepinguliste kohustuste täitmiseks, siis töötleme neid andmeid põhjendatud eeldusel, et nende andmete töötlemine ja kasutamine on teie huvides.

Saajad / Andmete avalikustamine

Teie poolt edastatud andmeid ei edastata üldjuhul kolmandatele isikutele. Eelkõige ei edastata andmeid kolmandatele isikutele reklaami eesmärgil.

Vajadusel kasutame siiski teenusepakkujaid veebilehe haldamiseks või muude meie toodete või teenuste jaoks. Siis võib juhtuda, et isikuandmed saavad teenusepakkujale teatavaks. Valime oma teenusepakkujaid hoolikalt – eriti seoses andmekaitse ja -turvalisusega – ja rakendame kõiki nõutavaid andmekaitseõiguslikke meetmeid lubatavaks andmetöötluseks.

Andmete töötlemine väljaspool Euroopa Liitu

Vaadake eelnevaid selgitusi, kui isikuandmeid töödeldakse väljaspool Euroopa Liitu.

Andmekaitseinspektor

Oleme määranud andmekaitseametniku.

Võtke ühendust:

Queisser Pharma GmbH & Co. KG
- Datenschutzbeauftragter –
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg
E-post: datenschutz(at)queisser.de

Sinu kui andmesubjekti õigused

Teil on õigus teid puudutavate isikundmetega tutvumiseks. Tutvumiseks võite igal ajal meiega ühendust võtta. 

Kui päring tutvumiseks ei ole kirjalikus vormis, siis palume mõistvat suhtumist, kui küsime teilt vajadusel tõendusmaterjali, et veenduda teie isikusamasuses. 

Teil on lisaks seaduslik õigus nõuda töödeldavate andmete parandamist või kustutamist või piiramist.

Lõpuks on teil õigus töötlemine õigusaktide kohaselt vaidlustada. Sama kehtib andmete liikuvuse õiguse kohta..

Andmete eemaldamine

Üldjuhul kustutame isikuandmed siis, kui nende edasine säilitamine ei ole nõutav. Säilitamine on nõutav eelkõige siis, kui andmed on veel vajalikud lepinguliste teenuste osutamiseks, garantii kehtivuse kontrollimiseks, selle aktsepteerimiseks või tagasi lükkamiseks. Seadusjärgse säilituskohustuse korral kustutatakse andmed alles pärast konkreetse säilitustähtaja möödumist.

Kaebuse esitamise õigus järelevalveasutusele

Teil on õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele seoses isikuandmete töötlemisega meie poolt.

Privaatsusavalduse muudatused

Teeme andmekaitseteatisesse muudatusi veebilehe muudatuste korral või muudel asjaoludel, kui olukord seda nõuab. Ajakohastatud versioon on veebilehel.

Ajakohastamine: 21.02.2022