Menü
Kontaktandmed Soovinimekiri Otsing
Mutter küsst Kind

Andmekaitseteatis

Käesolevaga teavitame teid isikuandmete töötlemisest seoses meie veebilehe külastamisega.

Vastutav isik

Nende veebilehtede eest vastutav isik on Queisser Pharma GmbH & Co. KG (Schleswiger Str. 74, 24941 Flensburg). Täiendavat teavet meie ettevõtte ja vastutavate isikute kohta leiate meie Impressumist.

Milliseid andmeid töötleme?

Andmete töötlemise õiguslik alus
Meie veebilehe ja sellega seotud teenuste kättesaadavaks tegemiseks töötleme isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

 • nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a))
 • lepingute täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b))
 • õigustatud huvi alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f))
 • seadusjärgse kohustuse täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c))
  Seoses töötlemisega kasutatakse vastavaid mõisteid, mis võimaldab teil liigitada isikuandmete töötlemise aluseid.

Kui isikuandmeid töödeldakse teiepoolse nõusoleku alusel, siis on teil õigus nõusolek meie suhtes igal ajal tulevikku suunatult tühistada.

Kui andmeid töödeldakse õigustatud huvi alusel, siis on teil andmesubjektina õigus, arvestades isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 sätteid, vaidlustada teid puudutavate isikuandmete töötlemine.

Juurdepääsuandmed
Meie veebilehtede teiepoolsel külastamisel töödeldakse isikuandmeid veebilehe sisu kuvamise eesmärgil teie lõppseadmes. Veebilehtede kuvamiseks Teie brauseris töödeldakse teie poolt kasutatava lõppseadme IP-aadressi ja lisaks muud lõppseadme brauseri kaudu saadud teavet. 

Andmekaitseseaduse alusel oleme kohustatud tagama meie IT-süsteemidega töödeldud isikuandmete konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse. 

Sel eesmärgil ja neist huvidest tulenevalt salvestatakse õigustatud huvi alusel järgmised andmed:

 • allalaadiva lõppseadme IP-aadress, millelt külastus tehti (maksimaalselt 7 päeva)
 • allalaadiva lõppseadme kasutatav operatsioonisüsteem
 • allalaadiva lõppseadme brauseri versioon
 • allalaaditud faili nimi
 • külastuse kuupäev ja kellaaeg
 • edastatud andmete maht
 • päritolu-URL

IP-aadress kustutatakse hiljemalt 7 päeva pärast kõigist selle veebisaidi toimimisega seoses kasutatud süsteemidest. Seejärel ei saa me ülejäänud andmete põhjal enam isiklikku viidet luua.

Andmeid kasutatakse ka selleks, et tuvastada ja parandada vigu veebilehel.

Kontaktivorm
Meie veebilehel on kontaktivorm, mille kaudu saate esitada päringuid meie toodete ja teenuste kohta või võtta ühendust üldistes küsimustes. Kohustuslikud andmed, mis tuleb edastada, on tähistatud kohustuslike väljadena. Muude andmete esitamine on vabatahtlik. 

Kasutame neid andmeid teie päringute töötlemiseks ja teile vastamiseks. Andmetöötlus toimub konkreetsete päringute korral lepingute või eellepinguliste meetmete täitmiseks. Üldiste päringute korral toimub töötlemine õigustatud huvi alusel.

Meie veebilehe kontaktivormi kaudu esitatud päringuid töödeldakse neile vastamiseks elektrooniliselt. Antud kontekstis võib teie saadetud vormi sisu saada teatavaks teistele inimestele või osakondadele ja vajadusel kolmandatele isikutele.

Vormi andmete edastamine internetis toimub krüptitud ühenduste kaudu.

Uudiskiri
Võite meie veebilehelt tellida ka e-posti-uudiskirja. Selleks vajame põhimõtteliselt ainult teie e-posti aadressi. Võite lisada täiendavat teavet, nt tiitel ja nimi. See on vabatahtlik. Võite meie uudiskirja tellimuse igal ajal tühistada. Igas e-posti-uudiskirjas on link tellimusest loobumiseks.

Meie uudiskirjasaadetiste populaarsuse analüüsimiseks ja optimeerimiseks salvestame e-kirjade avamise ja linkidele klõpsamise. Hinnangute andmine toimub anonüümselt. Nii näeme näiteks ainult seda, mitu protsenti uudiskirja saajatest e-kirja avab või lingile klõpsab. Kasutusanalüüs toimub õigustatud huvi alusel. Te võite selle analüüsi keelata, kui loobute uudiskirja tellimusest.

E-posti aadresside kinnitamine 
E-posti aadresside ebaõige sisestamise vältimiseks või minimeerimiseks kasutame oma vormides teenust, mis kinnitab e-posti aadresse. Vastav kontroll viiakse läbi EL-i teenusepakkuja abiga (Bouncer Sp. z.o.o (LTD), Poola – „Unbounce”).

Oleme sõlminud pakkujaga tellimuste töötlemise lepingu vastavalt GDPR art 28 nõuetele. Eelkõige näeb leping ette ka andmete kustutamise.

Videosisu kasutamine
Lisame oma veebisaidile ka videosisu niinimetatud kolmandate osapoolte teenustest, nagu nt bunny.net. Selles kontekstis edastatakse nn HTTP päringu andmed (nt IP-aadress) saidile bunny.net.

Andmete töötlemine toimub bunny.net nn sisuedastusvõrgu kaudu. Selles osas kasutatavad andmekeskused asuvad EL-is ja Suurbritannias. Suurbritannia jaoks eksisteerib EL-i komisjoni nn piisavuse otsus, nii et selles osas on tagatud sobiv andmekaitse tase.

Toodete hindamise funktsioonid
Kui olete meilt tellinud toote näidise, siis saadame teile mõne aja möödudes e-kirja, milles palume teid anda tootele hinnang. Kasutame selleks teenust „Trustpilot“. Trustpilot on Taanist pakutav teenus ja see on seotud Euroopa Liidu andmekaitseõigusega.

Võime pakkuda välja ka võimaluse hinnata meie tooteid otse meie veebilehel. Hindamisel palutakse lisada ka nimi. Võime avaldada hinnangu meie veebilehel. Hinnangu avaldamise korral teavitatakse teid sellest. Andmete töötlemise seoses selle hindamisfunktsiooniga toimub õigustatud huvi alusel.

Küpsised ja muu info teie lõppseadmetes
Meie veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse brauseri kaudu teie lõppseadmesse.

Küpsiste jaoks, mis ei ole telekommunikatsiooni ja telemeedia andmekaitseseaduse (TTDSG) § 25 lõike 1 nr 2 kohaselt tingimata vajalikud, küsime teilt nõusolekut. Saate oma nõusoleku igal ajal tulevikku suunatult tagasi võtta, kustutades meie veebisaidil seatud küpsised või kohandades oma seadeid meie veebisaidi küpsiste seadetes. Samuti võite meiega igal ajal ühendust võtta, et nõusolek tagasi võtta.

Lisaks sellele on teil võimalus brauseri vastavate seadistuse abil küpsised keelata. Juhime tähelepanu, et sellisel juhul on meie veebilehe kasutamine võimalik ainult piiratud ulatuses. Küpsiste kaudu ei installita ega käivitata teie arvutis mingisuguseid programme ega muid rakendusi.

Veebilehel teatud funktsionaalsuste võimaldamiseks salvestame informatsiooni ka teie lõppseadme brauseri "kohalikku mällu". See hõlmab funktsiooni "Soovide nimekiri" mõnel meie tootelehel (nt "Topeltsüda"). Selle teabe salvestamine ja ettelugemine ei nõua nõusolekut vastavalt TTDSG § 25 lõikele 2 nr 2.

Tingimata vajalike küpsiste („Nõutavad küpsised“) kasutamine toimub TTDSG § 25 lõike 2 nr 2 alusel. Kuivõrd küpsistes sisalduvad isikuandmed, toimub andmete töötlemine õigustatud huvide alusel (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt f). Sellistel juhtudel on meie huvides pakkuda funktsionaalset ja kasutajasõbralikku veebisaiti. Muud küpsised toimivad ainult siis, kui olete eelnevat andnud nõusoleku nende kasutamiseks.

Nõutavad küpsised
Kasutame küpsiseid niinimetatud seansi juhtimiseks. Brauser kustutab need küpsised pärast meie veebilehe külastuse lõpetamist automaatselt.

Küpsiseid kasutatakse ka teie teavitamiseks küpsiste kohta ja nõusoleku andmise võimaldamiseks. Sama kehtib ka siis, kui olete teinud oma valiku küpsiste eelistuste osas.

Meie veebilehel on teil võimalus salvestada tooted „soovinimekirja“. Selle võimaldamiseks kasutame küpsiseid.

Mõnes kohas kasutame veebilehel niinimetatud „hüpikaknaid“, et teavitada teid toodetest või uudiskirjast. Kasutame küpsiseid ka nende teavituste kuvamise juhtimiseks ja eelkõige selleks, et teil oleks võimalus hüpikakende kuvamine keelata.

Niipea, kui valite Pinteresti nupu ja aktiveerite valiku „Pinnen auf Pinterest“, salvestab küpsis selle eelistuse.

Muud küpsised
Juhised muude küpsiste kohta, mida kasutatakse teie nõusolekul, leiate käesoleva andmekaitseteatise täiendavatest selgitustest. Kui edaspidi mainitakse küpsiste kasutamist, toimub see nõusoleku alusel, mille annate meie veebilehe külastamisel. Kui te nõusolekut ei anna, siis nimetatud küpsiseid ei salvestata ja nendega seotud kolmandast isikust teenusepakkuja teenuseid ei aktiveerita.

Veebianalüüs
Kasutame „Matomo" veebianalüüsi süsteemi, et saada rohkem teavet meie veebisaidi külastuste arvu, saidil viibimise pikkuse ja populaarsuse kohta.

Kasutame Matomot konfiguratsioonis, milles ei kasutata küpsiseid ega nn piksleid ja IP-aadressid on anonüümsed.

Matomo aitab meil tuvastada ja parandada ka veebisaidil esinevaid vigu.

Matomo alusel andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt f („huvide tasakaalustamine"). Meie huvi seisneb veavabas ja vajadustepõhises toimimises ning veebilehe optimeerimises.

Andmetöötlus toimub EL-is asuvas andmekeskuses.

Võite andmetöötlusele igal ajal vastuväiteid esitada, klõpsates Matomo inaktiveerimiseks järgmisel lingil:

Google Ads, Doubleclick ja muu „jälgimine”
Kasutame oma veebilehel muid Google’i teenuseid. See hõlmab Google Marketing Platformi – ettevõtte Google Ireland Limited (Iirimaa) teenust. Google Marketing Platformi abil saame paremini analüüsida, kuidas internetikasutajad meie paigutatud Google Adsi reklaame vastu võtavad. Selleks kasutatakse ka küpsiseid.

Kasutame teenust teie nõusoleku alusel. Sellega seoses saab Google Ireland Limited edastada andmeid ka Google LLC andmekeskustesse USA-s. Sellega seoses tagab EL-USA  Data Privacy Framework (andmete privaatsusraamistik) piisava andmekaitsetaseme. USA emaettevõte Google LLC. on sertifitseeritud vastavalt andmete privaatsusraamistikule.

Google Marketing Platformi andmeid töödeldakse kuni 24 kuud.

Jätkame Google Adsi kasutamist teie nõusoleku alusel, et rakendda oma veebilehel reklaamimeetodeid või analüüsida nendega seoses meie veebilehe kasutamist. Ka seda teenust pakub Google Ireland Limited. Ka siin kasutatakse küpsiseid. Seoses andmetöötlusega USA-s kehtivad samad tingimused, mida ülalpool Google Marketing Platformi puhul kirjeldasime.

Lisateavet Google andmetöötluse ning vastuväidete esitamise („Opt Out") kohta leiate siit.

Meie veebisaidi kasutamise analüüsimiseks reklaamimeetodite osas kasutame teie nõusolekul põhinevat Epro (eprofessional) jälgimismeetodit. Epro on Saksa pakkuja, kellega oleme sõlminud tellimuste töötlemise lepingu.

Töödeldakse ainult pseudonüümseid andmeid, millest me ei saa tuletada isiklikku viidet. Saate siit jälgimise igal ajal välja lülitada.

„Meta" teenuste kasutamine
Samuti kasutame oma veebisaidil reklaami eesmärgil nn Facebook CAPI-d või nn „Facebooki pikslit“, eeldusel, et olete andnud meile selleks nõusoleku. Selle Facebook-CAPI ja Facebook-Pixeli integratsiooni kaudu saab Meta Platforms Ireland Limited („Meta") kui Facebooki pakkuja teabe, et olete samal ajal oma seadmega meie veebisaidi vastavale lehele sisenenud. Kui olete metateenustesse (nt Facebook, Instagram) sisse logitud, võib Facebook määrata külastuse teie metaprofiilile.

Andmete töötlemine toimub ka USAs. EL-USA  Data Privacy Framework (andmete privaatsusraamistik) tagab asjakohase andmekaitsetaseme. USA emaettevõte Meta Platforms, Inc. on sertifitseeritud vastavalt andmete privaatsusraamistikule.

Lisateavet „Meta" andmetöötluse kohta leiate siit: de-de.facebook.com/privacy/policy/

„Bing“ universaalne sündmuste jälgimine
Kasutame Bingi nn „universaalset sündmuste jälgimise platvormi“ teie nõusoleku alusel. See on Microsoft Corporationi (USA) teenus, mida kasutatakse pseudonüümsete kasutusprofiilide loomiseks. Andmetöötlus toimub USA-s. See teenus võimaldab meil jälgida meie veebisaidi külastajate tegevust, kui nad on meie veebisaidile tulnud Bingi (Bing Ads) reklaami kaudu. Andmeid säilitatakse kuni 180 päeva. Täiendavat teavet Bingi admetöötluse kohta universaalse sündmuste jälgimise teenuse kasutamisel leiate siit. Saate selle meetodi kasutamise keelata siit ja samal ajal oma nõusoleku tagasi võtta. EL-USA Data Privacy Framework (andmete privaatsusraamistik) tagab asjakohase andmekaitsetaseme. Microsoft Corporation on sertifitseeritud vastavalt sellele andmete privaatsusraamistikule.

Vea tuvastamine („Bugtracking“)
Kasutame veebilehel tööriista Sentry. Sentry registreerib veebisaidi kasutamisel ilmnevad vead ja saame need seejärel parandada.

Kasutame Sentryt "kohalikus" variandis, mis töötleb andmeid meie teenusepakkuja serveris Saksamaa andmekeskuses. IP-aadresse Sentry logidesse ei salvestata. Põhimõtteliselt ei saa me andmetest tuletada isiklikku viidet.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Töötleme eelnimetatud andmeid veebilehe haldamiseks ja lepinguliste kohustuste täitmiseks klientide ees või meie õigustatud huvide kaitseks.

Aktiivsest kliendisuhtlusest välja jäävate päringute korral töötleme andmeid turustamise ja reklaami eesmärgil. Te võite oma isikuandmete reklaami eesmärgil kasutamise igal ajal keelata.

Vabatahtlik teabe esitamine

Kui edastate meile vabatahtlikult andmeid, nt vormide täitmisel, ja need ei ole nõutavad meie lepinguliste kohustuste täitmiseks, siis töötleme neid andmeid põhjendatud eeldusel, et nende andmete töötlemine ja kasutamine on teie huvides.

Saajad / Andmete edastamine

Teie poolt edastatud andmeid ei edastata üldjuhul kolmandatele isikutele. Eelkõige ei edastata andmeid kolmandatele isikutele reklaami eesmärgil.

Vajadusel kasutame siiski teenusepakkujaid veebilehe haldamiseks või muude meie toodete või teenuste jaoks. Siis võib juhtuda, et isikuandmed saavad teenusepakkujale teatavaks. Valime oma teenusepakkujaid hoolikalt – eriti seoses andmekaitse ja -turvalisusega – ja rakendame kõiki nõutavaid andmekaitseõiguslikke meetmeid lubatavaks andmetöötluseks.

Andmete töötlemine väljaspool Euroopa Liitu

Vaadake eelnevaid selgitusi, kui isikuandmeid töödeldakse väljaspool Euroopa Liitu.

Andmekaitseinspektor

Oleme määranud andmekaitseametniku.

Võtke ühendust:

Queisser Pharma GmbH & Co. KG
- Datenschutzbeauftragter –
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg
E-post: datenschutz(at)queisser.de

Teie kui andmesubjekti õigused

Teil on õigus teid puudutavate isikundmetega tutvumiseks. Tutvumiseks võite igal ajal meiega ühendust võtta. 

Kui päring tutvumiseks ei ole kirjalikus vormis, siis palume mõistvat suhtumist, kui küsime teilt vajadusel tõendusmaterjali, et veenduda teie isikusamasuses. 

Teil on lisaks seaduslik õigus nõuda töödeldavate andmete parandamist või kustutamist või piiramist.

Lõpuks on teil õigus töötlemine õigusaktide kohaselt vaidlustada. Sama kehtib andmete liikuvuse õiguse kohta.

Õigus esitada vastuväiteid
Lõpuks on teil õigus esitada vastuväide (
DSGVO artikkel 21) töötlemisele juriidiliste nõuete raames

Andmete kustutamine

Üldjuhul kustutame isikuandmed siis, kui nende edasine säilitamine ei ole nõutav. Säilitamine on nõutav eelkõige siis, kui andmed on veel vajalikud lepinguliste teenuste osutamiseks, garantii kehtivuse kontrollimiseks, selle aktsepteerimiseks või tagasi lükkamiseks. Seadusjärgse säilituskohustuse korral kustutatakse andmed alles pärast konkreetse säilitustähtaja möödumist.

Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

Teil on õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele seoses isikuandmete töötlemisega meie poolt.

Selle privaatsusavalduse muudatused

Teeme andmekaitseteatisesse muudatusi veebilehe muudatuste korral või muudel asjaoludel, kui olukord seda nõuab. Ajakohastatud versiooni leiate alati sellel veebilehel.

Seisuga: 08.09.2023